Djay Adx - Mudh Mudh Ke

Track Info:

Song Name: Mudh Mudh Ke
Music/Rap/Lyrics: Djay Adx
Label: TurbanHood Records
Released On: 20 July, 2016